HomeLutherse Kerk

Lutherse Kerk
[locatie]

Lutherse kerk aan de Koestraat in Zwolle

De Evangelisch-Lutherse Gemeente in Zwolle

De Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden behoorde tot 1 mei 2004, de verenigingsdatum van de Protestantse Kerk in Nederland, met haar circa 20.000 leden tot de z.g. "kleine kerken".

De Lutherse kerk in Zwolle ligt in de oude binnenstad, aan het begin van de Koestraat. De kerk is ingewijd in 1649 (als schuilkerk) en is gebouwd tegen de voormalige stadsmuur. Onder het gemeentecentrum zijn de oude fundamenten van die muur nog aanwezig. In de loop der jaren hebben verschillende restauraties en verbouwingen plaatsgehad. De laatste in 1967 was zeer ingrijpend en heeft geresulteerd in het huidige fraaie uiterlijk. Doordat het vroeger een schuilkerk was doet dit uiterlijk misschien wat sober aan.

Interieur Lutherse kerk

Verschillende voorwerpen in en rond de kerk getuigen van haar lange geschiedenis, zoals:
De preekstoel: deze dateert uit 1752 en werd geschonken door de schoonvader van de toemalige predikant. Ter herinnering hieraan draagt de kap het familiewapen van de schenker.
De offerkist (Godskiste) in het portaal draagt het jaartal 1647, het begin van de officiele Lutherse gemeente Zwolle in het huidige gebouw. Het zegel van de gemeente vermeldt de naam van de gemeente in de beginperiode: de "Augsburger Gemeente" d.w.z. een gemeente, die de Augsburgse Confessie (belijdenis) van 1530 is toegedaan. Deze confessie is het belangrijkste belijdenisgeschrift van de Lutheranen. Het zegel zelf stelt Christus voor als het Lam, dat zal overwinnen (Openbaringen 17:14). Dit zegel is -als plaquette- aangebracht in de hal van het gemeentecentrum, dat naast de kerk ligt en gebouwd werd in 1975. Dezelfde voorstelling staat op één van de windwijzers op het dak van de kerk, in 1799 geschonken door een ouderling. Op de andere windvaan is de zwaan te zien.
Bij de ingang van de kerk ligt een grafzerk, waarop de namen van verschillende voorgangers, die in de kerk begraven liggen, staan vermeld.
Bij de zijgevel van de kerk, aan de Blijmarkt, staat een pomp. Dit was één van de voormalige stadspompen van Zwolle.