Cappella Fontana

Cappella Fontana
Voorjaar 2018 ontmoetten we elkaar als zangers van CappellaFontana voor het eerst. Ook al namen we elk heel uiteenlopende muzikale ervaringen mee, we herkenden elkaar ogenblikkelijk in dezelfde ambitie: op een (semi)professioneel niveau werken aan bekende en minder bekende juweeltjes uit de koormuziek, van oude muziek tot eigentijdse composities. Maar waarmee te starten? Dik de Weger die de groep muzikaal aanstuurt, opperde om voor het eerste programma te putten uit Israels Brünnlein, een fantastische verzameling motetten van Schein - aangevuld met werken van tijdgenoten zoals Schütz en Bach die dezelfde bijbelteksten op hun eigen manier op muziek zetten. En zo ontstond - voortbordurend op Brünnlein - al snel de naam van het ensemble. Al zingend zijn we op zoek gegaan naar onze eigen klank en zo muzikaal naar elkaar toegegroeid. We hopen dat dit een opmaat is voor tal van verrassende programma’s.
Zie ook: Cappella Fontana