Schola Cantorum Campensis

Schola Cantorum Campensis
In maart 1998 zijn er in Kampen twee gregoriaanse scholae (koren) opgericht: één voor mannen en één voor vrouwen. Zij staan onder leiding van initiatief-neemster Ditty van den Berg-Krijger, die kort daarvoor een tweejarige specialisatiecursus Gregoriaans bij Zr. Marie-Louise Egberts met succes heeft afgerond. De mannenschola heet: Schola Cantorum Campensis; de vrouwenschola heet: Vrouwenschola Kampen.

In 2000 zijn beide scholae bestuurlijk samengevoegd onder de naam Schola Cantorum Campensis. Beide scholae tellen dan 10 à 12 leden, de aspirant-leden hierbij inbegrepen. In 2001 blijkt het noodzakelijk om de dames en de heren tegelijkertijd te laten repeteren. Hierdoor zal voortaan sprake zijn van één schola. De leden zijn uit diverse kerken afkomstig; de schola is niet aan één kerk verbonden. Wel stelt de rooms-katholieke parochie haar kerkgebouw ter beschikking voor de repetities.
Zie ook: Schola Cantorum Campensis