Anthem

Anthem, koor voor kerkmuziek Zwolle
35 jaar geleden is Anthem begonnen als koor vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zwolle, toen nog onder de naam ‘Genesis’. Inmiddels is het een interkerkelijk koor dat zich, naarmate de jaren verstrijken, steeds meer verdiept in de Anglicaanse kerkmuziek, die uiteraard zijn oorsprong vindt in Engeland. Tot op de dag van vandaag is het koor hier intensief mee bezig in de vorm van uitvoeringen, concerten, Evensongs, kerkdiensten en het jaarlijks terugkerende Festival of Lessons and Carols op de zondag voor Kerst in de O.L.V. Basiliek in Zwolle. Net als vorig jaar voeren we het Festival ook uit in Deventer. Zou er een nieuwe traditie ontstaan?

Het koor maakt regelmatig studie- en concertreizen naar Engeland. We zingen in de bekende grote kathedralen en dragen graag ons steentje bij aan de kerkdiensten daar.

Anthem bestaat uit zo’n 40 enthousiaste mensen.
Zie ook: Anthem