Zanggroep out of the blue

Zanggroep out of the blue
Zanggroep “Out of the Blue” (“uit het niets”) werd in oktober 1990 als a-capellakoor opgericht. Momenteel zingen we zowel met als zonder instrumentale begeleiding.

Wij zijn een zanggroep met een regionaal karakter met als thuisbasis Nieuwleusen. Onze leden komen momenteel uit Nieuwleusen, Meppel, Balkbrug, Ommen, Dalfsen, Zwolle en Hattem.

Door de jaren heen hebben we gewerkt met verschillende dirigenten die ons koor voor kortere en langere tijd hebben geleid. Zo waren er Peter Broeren, Ron Breukelman en Merlijn Kaper. De laatste jaren staan wij onder de deskundige leiding van Rineke Marwitz

Het ledenaantal is door de jaren heen wisselend geweest. In de beginperiode van het koor schommelde dit tussen de 20-25 leden. In 2006 was dit een aantal van slechts 18 leden. Maar na een aantal open repetitieavonden, met als doel meer leden te krijgen, werd dit al snel uitgebreid naar 33 personen. Momenteel heeft Out of the Blue 35 leden. Met meer leden werd het ook mogelijk te werken aan optredens met een grotere opzet. Zo werd er gewerkt aan het concert ‘Circle of life’. Welke in maart 2008 is uitgevoerd. In 2010 was het 20 jaar geleden dat het koor werd opgericht.
Dit jubileum hebben we gevierd met de nieuwe voorstelling “ Magic...”
Deze werd in juni 2010 twee keer uitgevoerd in Sporthal “De Schakel” te Nieuwleusen.
Zie ook: Zanggroep out of the blue