Dalfser Jongenskoor

Dalfser Jongenskoor
In 1994 ontstond het idee om in Dalfsen een jongenskoor op te starten. Initiatiefnemer en koorleider Henk Ophoff begon toen met 10 jongens met repetities.
Na een jaar proefdraaien bleek het een succes en heeft het koor zich geleidelijk aan ontwikkeld. In 1996 is Stichting Jongenskoor Dalfsen opgericht met als doel om jongens al vroeg een goede muzikale ontwikkeling te geven. Het repertoire bestaat voor het grootste gedeelte uit koorwerken uit de Anglicaanse traditie. Maar daarnaast worden er ook steeds vaker uitstapjes gemaakt naar andere genres.
Bij Jongenskoor Dalfsen wordt veel aandacht gegeven aan de individuele stem. Om een grotere diversiteit aan koorliteratuur te kunnen uitvoeren is al vanaf 1996 het koor uitgebreid met een twaalftal mannen die de alt-, bas- en tenorpartijen voor hun rekening nemen.
Enkele mannen hebben in het verleden ook als ‘choirboy’ bij het koor gezongen.
De jongens van het koor werken jaarlijks mee aan uitvoeringen van de Mattheüs Passion op diverse grote podia in het land. Verder heeft het koor concertreizen gemaakt naar Engeland en Duitsland.
Zie ook: Dalfser Jongenskoor