6 september 2020
Basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers Basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers
23e Zondag door het jaar
Op zondag
Aanvang 11:00 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming [kaart/route]
Liturg pastor Jaap Scholten
Uitvoerende(n) Koorleden van Onser Liver Vrowen Sengers Basiliekkoor

[HB : 05-09-2020]